Възстановяване (саниране) на бетон и индустриални подове

about-1

Санирането е операция чрез която се възстановяват и защитават стари бетонни повърхности и/или индустриални подове с индустриална химия . Възможна е и частична репарация на повредените участъци. Осигурява се водонепропускливост на повърхностният слой и се предпазва от бъдеща корозия. 
Причините за нарушаване на бетонната повърхност могат да бъдат различни (механично въздействие, термично влияние, химична агресия и др.) и развити до различна степен, за това не може да бъде приложен универсален метод за саниране на повърхността, също както няма единствена подходяща система. Не винаги е необходимо да бъде премахната старата настилка. Тази услуга позволява възможно най-икономично да се предаде нов вид на помещението, чрез премахване на компрометиращите участъци и цялостно полагане на тънка система. Извършваме полагане на циментова изравнителна саморазливка замазка, износващо-устойчива запечатка на готови саморазливни подове, както и изграждане на заоблен ъгъл (холкер). Работим с материали, който съхнат бързо. Изпълняваме големите поръчки на етапи, за да не спира работният процес в помещението (предприятието), в което се реновира подовата настилка. ­Фотогалерия